Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2017

4205 f76a 500
Reposted frompotatolovero potatolovero via100p 100p
9002 122a
Reposted fromcystopteris cystopteris

May 20 2017

zawsze będę Cię kochać
— zawsze

February 26 2017

3032 66ea
Transformacja z larwy w pięknego motyla
Reposted fromZiemek Ziemek
3636 8ef4 500

February 22 2017

Stworzona by być samotną, by kochać nieobecnych.
— Sarah Kane
Reposted fromkarna karna viaevanescence evanescence
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
Biegłam za nim, o mało nie połamałam nóg, czołgałam się zmęczona i pokrwawiona na podłodze wyciągając błagalnie ręce żeby mnie podniósł. Mógł mnie uratować, mogłam nie umierać z wycieńczenia i smutku. Z braku miłości. Mógł mnie zabić, mógł nie dawać nadziei. Pozwolił mi się męczyć, przyglądał jak wiję się z bólu i nie zrobił nic. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że miłość nie zawsze jest szczęściem. Gdy obdarzysz uczuciem nieodpowiednią osobę będziesz się czołgać po podłodze.
— brak autora, ale uwielbiam osobę która to napisała.
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE viaevanescence evanescence

February 19 2017

Kobiety więdną od słów bez pokrycia.
— Ryszard Nowosielski
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaevveell evveell
Kiedy jest Ci źle a pierwszy numer, pod który dzwonisz nie odbiera, to znaczy, że czas zmienić swój pierwszy numer.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
4360 bc25
Powiedz, kim jestem w Twoim życiu, oprócz tego, że nikim? 
— mojprywatnyaniol
Reposted frommojprywatnyaniol mojprywatnyaniol
4322 b316 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viaever ever

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę.

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaever ever
5238 8fd3
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaever ever
To jest ogromna intymność dotykać cudzych włosów, gdy nie jest się opłacaną za to fryzjerką, prawda?
— Wiśniewski - "Grand"
Reposted frommy-little-world my-little-world viaever ever
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?
jakie to dziwne, że dziś już nawet nie obchodzi nas, żeby wywołać jeden głupi uśmiech u osoby, dla której kiedyś gotowi byliśmy oddać, co najmniej wszystko..
Reposted fromdeliberacja deliberacja

February 16 2017

7679 5258
Reposted fromclerii clerii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl